Domov arrow Izleti za skupine arrow Splošni pogoji

TUDI PRI NAS S TURISTIČNIM BONOM NA POČITNICE

 

Turistični bon lahko unovčite za počitnice v večini namestitev, s katerimi direktno sodelujemo in sprejemajo turistične bone. Z rezervacijo počitnic v naši agenciji dodatnih stroškov ne boste imeli.

Za več informacij nas kontaktirajte na E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

 

OBVESTILO

Spoštovane stranke,

obveščamo vas, da imamo do nadaljnjega pisarno odprto po sledečem urniku:

od 08:00 do 17:00 ure

Sobote in prazniki zaprto.

Za informacije izven urnika smo dosegljivi preko vseh naših elektronskih naslovov.


Splošni pogoji Natisni E-pošta

Splošni in posebni pogoji ter navodila za turistične aranžmaje

1.SPLOŠNA DOLOČILA

Splošni in posebni pogoji ter navodila so sestavni del vseh naših aranžmajev in so kot priloga v katalogih in cenikih. Potnik je ob podpisu pogodbe seznanjen s splošnimi pogoji in navodili in z njimi nepreklicno soglaša ! Prav tako so sestavni del pogodbe oz. napotnice/voucherja, ki jo skleneta MIVAX d.o.o. (v nadaljevanju MIVAX) oz. pooblaščena agencija in potnik, ki se prijavlja za določen turistični aranžma.

Splošni pogoji veljajo le za turistične aranžmaje, ki jih organizira MIVAX, razen v kolikor je izrecno navedeno, da veljajo tudi za prodajo aranžmajev drugih organizatorjev. V primeru, da je v posebnih pogojih poslovanja ali posameznem programu glede katerekoli točke splošnih pogojev in navodil določeno drugače, velja navedba oz. določilo, navedeno v programu. V primeru telefonske prodaje oziroma prodaje po internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh Splošnih pogojev poslovanja takrat, ko je telefonsko oziroma po internetu naročil turistični aranžma. Z določili splošnih pogojev in navodil se potnik lahko seznani na spletni strani www.mivax.si, kjer so posebej označeni in splošno dostopni. Naročnik oziroma potnik je vsaka oseba, ki je opravila veljavno rezervacijo ali opravila nakup in plačilo turističnega aranžmaja ali druge storitve MIVAX-a in se nanj nanašajo Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje.

 

2.PRIJAVA
Potnik se lahko prijavi za turistični aranžma, ki ga organizira MIVAX, v  poslovalnici ali pooblaščeni agenciji. Ob prijavi MIVAX in potnik skleneta pogodbo, ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji in vsebuje podatke o potnikovem turističnem aranžmaju ali pa se sklicuje na program aranžmaja, kjer so ti podatki navedeni. Ob prijavi je potnik dolžan navesti vse podatke in predložiti dokumente, ki jih zahteva program potovanja ter plačati stroške prijave.

MIVAX kot organizator potovanja ali prodajalec potovanja, kadar se turistični aranžma prodaja prek njega, pred sklenitvijo pogodbe o paketnem potovanju oziroma preden potrošnika zavezuje ponudba potrošniku zagotovi standardne informacije na obrazcu standardnih informacij za pogodbe o paketnem potovanju in povezanih potovalnih aranžmajih.  

Pri prodaji letalskih vozovnic se zaračuna prijavnina 15 € na osebo oz. v dogovoru s stranko.  V primeru, da potnik ob prijavi ne navede pravilnih podatkov, je odgovoren za vse stroške oz. posledice, nastale zaradi napačnih podatkov. Prijava potnika je zavezujoča.

Od nje lahko odstopi le v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (8. točka teh splošnih pogojev). Šteje se, da je pogodba veljavna s plačilom, ne glede na to, ali je podpisana ali ne.

Za zavezujočo prijavo se poleg izrecne pisne prijave oziroma podpisane pogodbe šteje tudi vsako naročilo, posredovano v ustni ali pisni obliki, ki vsebuje ime in priimek potnika in ostalih udeležencev, številko kreditne kartice ali identifikacijo drugega plačilnega instrumenta, plačilo stroškov prijave oziroma rezervacije, konkludentno dejanje, ki nakazuje na to, da je potnik posredoval zavezujočo prijavo, ali prijava, ki vsebuje katerega koli izmed navedenih podatkov.

Pri rezervaciji po vaši želji je potrebno položiti 30,00 € (za rezervacijo do 10 dni pred odhodom pa 30% predvidene vrednosti aranžmaja), kot garancijo za izvedbo rezervacije. V primeru vaše potrditve se vam vplačan znesek upošteva v dobro pri dokončnem plačilu, v primeru pa, da si premislite in ne potrdite rezervacije, denar zadržimo kot strošek izvedbe rezervacije. Če potnik ne plača aranžmaja v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal aranžma. Organizator ima v tem primeru pravico obračunati odpovedne stroške v skladu z določili o potnikovi odpovedi potovanja (8. točka teh splošnih pogojev). Ob rezervaciji na poizvedbo (RQ - request) potnik plača varščino v višini, ki je odvisna od lestvice stroškov odpovedi odgovornega organizatorja ter predvidenega datuma odhoda. Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o rezervaciji. Na ta način postane vse, kar je navedeno v teh pogojih, oziroma pogojih odgovornega organizatorja, pravna obveznost, tako za potnika kot za organizatorja, v kolikor odgovorni organizator takšno rezervacijo po poizvedbi potrdi. V kolikor ste se odločili za rezervacijo z opcijo (povpraševanje ali ponudbo) s strani organizatorja, veljajo pogoji za sklenitev pogodbe, ki so označeni na opcijskem dokumentu. Opcija ne velja in ni zavezujoča v primeru višje sile ali ustavljene prodaje (»stop bookinga«).

 

3.PLAČILO

Za dan plačila se šteje dan, ko potnik izvede vplačilo na MIVAX-u oziroma, ko MIVAX prejme plačilo na transakcijski račun. Ob prijavi potnik plača prijavnino v višini 30 % cene aranžmaja oziroma toliko, kot je navedeno v programu potovanja. Preostali del plača potnik najmanj 8 dni pred začetkom potovanja oziroma kakor je navedeno v programu. V primeru, da preostalega dela pogodbene obveznosti potnik ne plača v predvidenem roku, se šteje, da je odpovedal pogodbo o potovanju, in smiselno se uporabijo določila o potnikovi odpovedi pogodbe o potovanju iz 8. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje. Pravočasno in pravilno plačana prijavnina jamčijo potniku, pod pogoji, določenimi v teh splošnih pogojih in navodilih za turistične aranžmaje oziroma pod pogoji, določenimi s posebnimi pogoji poslovanja ali programom, udeležbo oziroma prosto mesto na posameznem turističnem aranžmaju ali potovanju. Potnik je ob odhodu dolžan predložiti vodji potovanja dokument o plačanem aranžmaju (napotnica/vavčer in/ali potrdilo o vplačilu); v nasprotnem primeru vodja potovanja potnika ne sprejme na potovanje oziroma aranžma. Potnik lahko plača z gotovino ali z drugim predvidenim plačilnim sredstvom. V skladu s pogoji negotovinskega poslovanja finančnih institucij v primeru negotovinskega plačila (kreditne kartice, Maestro, BA ...) turističnega aranžmaja ali druge storitve MIVAX v primeru vračila plačila v nobenem primeru ne izplača gotovine, potnik pa lahko zahteva dobropis, če je do njega upravičen. Posebni plačilni pogoji so navedeni v ponudbi.

 

4.CENE

Cene potovanja so določene s programom potovanja ter veljajo od dneva objave programa. Potnik je ob osnovni ceni turističnega aranžmaja dolžan plačati tudi vsa obvezna doplačila (vizumi in ipd.), ki se, če niso že všteta v osnovno ceno aranžmaja, v pogodbi o potovanju seštejejo skupaj z osnovno ceno turističnega aranžmaja ter morebitnimi neobveznimi doplačili v končno ceno in tako na podlagi pogodbe o potovanju predstavljajo končno obveznost potnika.

Organizator potovanja ima pravico do povišanja cene najkasneje do 20 dni pred začetkom potovanja, v primeru, da je prišlo do sprememb v tečaju pogodbene (dogovorjene) valute, do povišanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do povišanja pristojbin za določene storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja. Povišanje cene se izračunava z enakim odstotkom, kot je prišlo do povečanja prej navedenih elementov kalkulacije. Pogodbenik potovanja ali potnik ima pravico razdreti pogodbo o organizaciji potovanja, če podražitev preseže 8 % osnovne cene aranžmaja. V tem primeru ima pravico do povračila vplačanega zneska brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vizuma, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov.

Skladno s 5. odstavkom 57.d  člena ZVPot ima potnik/potrošnik v primeru zmanjšanja stroškov pravico do znižanja cene, če so se stroški zmanjšali po sklenitvi pogodbe in pred začetkom turističnega aranžmaja. V primerih znižanja cene lahko MIVAX od zneska, ki ga dolguje potniku, odšteje dejanske administrativne stroške, ki jih je z znižanjem cene imel. Na zahtevo potnika MIVAX predloži dokazila o teh administrativnih stroških.

O morebitni spremembi cene potovanja organizator potnika obvesti. MIVAX lahko v programu priporoči, da potnik plača storitve (dodatni oziroma fakultativni izleti, najem športne opreme, ipd), ki bodo opravljene na kraju samem. V tem primeru MIVAX ne nastopa kot organizator, ne kot posrednik, ampak zgolj kot informator. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke izključno pri izvajalcu oziroma ponudniku storitve na kraju samem. MIVAX lahko v programu določi ceno aranžmaja, pri tem pa izrecno navede, da se lahko cena zniža/zviša, če se bo prijavilo določeno število potnikov oziroma nastopijo drugi natančno opredeljeni pogoji. Tako določilo v nobenem primeru ne jamči, da bodo pogoji za znižanje/zvišanje cene aranžmaja nastopili. Potnik ne more odstopiti od pogodbe, če pogoji za morebitno znižanje cene ne bi nastopili. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj vedno izključujejo ter se ne seštevajo. Če je možnih več popustov in/ali ugodnosti, si potnik izbere tisti popust ali ugodnost, ki mu najbolj ustreza in za katerega izpolnjuje pogoje.

Potnik se prijavi po optimalni-ugodnejši ceni, vendar je seznanjen in nepreklicno soglaša z doplačilom razlike med optimalno in minimalno udeležbo potnikov. V primeru, da se za potovanje odloči manjše število potnikov, vas bomo o spremenjenih pogojih obvestili v zakonskem roku.

 

5. STORITVE, VŠTETE V CENI ARANŽMAJA

Če ni v programu drugače določeno, so v ceni aranžmaja vštete prevozne (avtobusni prevoz, letalski prevoz – ekonomski razred,…), hotelske in gostinske storitve, navedene v programu potovanja ter organizacija potovanja. Če ni v programu drugače določeno, veljajo cene posameznega turističnega aranžmaja na osebo, za nastanitev v dvoposteljnih sobah.

 

6. POSEBNE STORITVE

Posebne storitve so tiste storitve, ki praviloma niso vštete v osnovni ceni aranžmaja (enoposteljna soba, posebna prehrana, dodatni izleti ipd.). V primeru, da so v posameznem aranžmaju razpisane posebne oziroma dodatne storitve, potnik posreduje želje po teh storitvah ob prijavi, doplača pa jih k osnovni ceni aranžmaja. Objavljene cene dodatnih oziroma posebnih storitev veljajo zgolj v primeru naročila in plačila teh storitev ob naročilu in plačilu osnovnega aranžmaja na prijavnem mestu.

 

7. ODGOVORNOSTI ORGANIZATORJA IN PRAVICE POTNIKA

Organizator potovanja odgovarja za izpolnitev pogodbe o paketnem potovanju, ne glede na to ali vključene potovalne storitve izvaja sam ali jih izvaja drugo podjetje. Naslovi drugih izvajalcev storitev so na voljo v poslovalnici MIVAX-a, pri predstavniku ali vodji potovanja. V primeru drugih organizatorjev potovanj nastopa MIVAX kot posrednik.

V primeru insolventnosti, vam MIVAX kot organizator, skladno z zakonodajo in zakonom o varstvu potrošnikov, posreduje osnovne informacije o veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav organizatorja potovanj in podjetij, ki omogočajo povezane potovalne aranžmaje:

Številka garantnega pisma in datum izdaje: 1/10017922632 z dne 28.12.2018

Izdajatelj jamstva (garant):  ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba d.d., Ljubljanska cesta 3/a, 6503 KOPER

Predmet zavarovalnega jamstva: jamstvo za povračilo vseh plačil, ki so bila izvedena s strani potrošnika ali v njegovem imenu, če posamezne potovalne storitve niso bile izvedene zaradi likvidnostnih težav organizatorja potovanj. V navedenem primeru potrošnik pozove organizatorja potovanj, da v roku 48 ur zagotovi izpolnitev pogodbenih obveznosti in za to predloži ustrezno dokazilo. V kolikor po poteku navedenega roka obveznosti niso izpolnjene, potrošnik kontaktira asistenčni center, ki v nadaljnjih 72 urah zagotovi povračilo stroškov, skladno z jamstvom po veljavnem Garantnem pismu za zavarovanje likvidnostnih težav.

Kontaktni naslov: ADRIATIC SLOVENICA Zavarovalna družba, d.d. Ljubljanska cesta 3a, 6503 KOPER Enota za odnose s strankami,  Telefonska številka: 00386 5 66 28 500  - ADRIATIC SLOVENICA, d.d.

 

8. POTNIKOVA ODPOVED ali SPREMEMBA POTOVANJA

Potnik ima pravico do odpovedi potovanja na prijavnem mestu, kjer se je prijavil. V primeru, ko potnik odpove pogodbo o potovanju, ima MIVAX pravico do povračila stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju. Višina povračila stroškov je odvisna od časa, v katerem je potnik predložil odpoved. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu.

Višina povračila stroškov odpovedi aranžmaja je odvisna od časa pred dnevom začetka opravljanja storitve, v katerem je potnik odpovedal pogodbo o potovanju:

 • do 30 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 10 % cene aranžmaja;
 • od 29 do 22 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 30 % cene aranžmaja;
 • od 21 do 15 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 40 % cene aranžmaja;
 • od 14 do 8 dni pred dnevom začetka opravljanja storitve - 60 % cene aranžmaja;
 • od 7 dni do vključno dneva odhoda oziroma začetka opravljanja storitve – 100 % cene aranžmaja;
 • Neudeležba brez odpovedi - 100 % cene aranžmaja.

V primerih, ko MIVAX ni organizator turističnega aranžmaja, veljajo pri ugotavljanju višine stroškov zaradi odpovedi potovanja splošni pogoji odgovornega organizatorja. V vseh primerih, ko je predmet pogodbe nakup letalskih vozovnic, ima MIVAX poleg stroškov odpovedi tudi pravico do zadržanja rezervacijske pristojbine (TSC). Če se potnik ne pojavi ali odpove pogodbo o potovanju na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga MIVAX oziroma drug organizator potovanja bremeni za celotno vrednost aranžmaja. V primeru, da so v programu pogoji za povračilo stroškov zaradi odpovedi pogodbe o potovanju drugače določeni, veljajo pogoji, določeni v programu. Med potovanjem lahko potnik prekine potovanje na svojo željo in s pisno izjavo o prekinitvi. Če potnik med potovanjem potovanje prekine, ob vrnitvi nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. Če potnik med potovanjem po svoji želji spremeni program oziroma ne potuje po programu, ki je sestavni del pogodbe z MIVAX-om, se šteje, da je potnik odstopil od pogodbe med potovanjem. Tudi v tem primeru nima pravice do povračila stroškov ali kupnine, ne delno ne v celoti. V tem primeru pa je potnik odgovoren za stroške in škodo, ki jo je s spremembo programa povzročil. V primeru spremembe programa na lastno željo ali zaradi višje sile, ne da bi za to obstajali razlogi na strani MIVAX-a zaradi nepravilno opravljene storitve, potnik nima pravice zahtevati kakršnekoli odškodnine ali znižanja cene. Potnik oziroma organizator potovanja na zahtevo potnika lahko po sklenitvi pogodbe spremeni ime ali število potnikov, nastanitev, datum potovanja, vendar le pod pogojem, da je taka sprememba možna brez odpovedi aranžmaja. Za vsako tako spremembo MIVAX zaračuna potniku administrativne stroške v višini 15,00 €. V primerih, ko pa so stroški spremembe višji, še zlasti, kadar aranžma obsega tudi prevoz s čarterjem ali prevoz z redno letalsko linijo, in nastanejo tudi stroški zaradi odpovedi in spremembe s strani izvajalcev, pa MIVAX zahteva povrnitev dejanskih stroškov, nastalih zaradi spremembe.

V primerih, ko je za potovanje kupljena vozovnica prevoznika / letalska, trajektna /narejena rezervacija hotela, najem avtomobila … preko spletnih rezervacijskih kanalov, se obračunavajo 100% storno stroški odpovedi ne glede na datum odpovedi.

 

9. ODSTOPNINA ZA PRIMER ODPOVEDI ARANŽMAJA/ZAVAROVANJE RIZIKA ODPOVEDI pri ZAVAROVALNICI

Kako lahko brezplačno odpovem vplačano potovanje ?

Ob prijavi lahko sklenete odstopnino/zavarovanje rizika odpovedi za primer, da se morda zaradi določenih nepredvidljivih okoliščin potovanja ne bi mogli udeležiti (ki utegnejo nastopiti pri potniku ali v njegovi ožji družini) lahko predloži odstopnino/zavarovanje rizika oz. pooblasti MIVAX, da zanj pri zavarovalni družbi sklene zavarovanje za riziko odpovedi turističnega aranžmaja.

MIVAX ponuja zavarovanje rizika odpovedi preko zavarovalnice Triglav d.d.. V tem primeru veljajo »Splošni pogoji  zavarovanje odpovedi turističnih potovanj« zavarovalnice Triglav d.d., ki jih potnik prejme ob sklenitvi zavarovanja. Potnik uveljavlja povračilo vplačanega zneska iz naslova vplačanega zavarovanja neposredno pri zavarovalnici Triglav d.d., le ob predložitvi ustreznih pisnih dokazil. Ob podpisu pooblastila, lahko povračilo vplačanega zneska zanj pri zavarovalnici Triglav d.d. uveljavlja MIVAX. Zavarovanje znaša 3,15% cene aranžmaja oz. minimalni znesek rizika znaša 6,51 €. Ob izpolnitvi pogojev lahko uveljavljate vračilo vplačane kupnine za vaš rezervirani aranžma do pričetka potovanja. To velja le za primer uradnih pozivov, nepričakovanega poslabšanja zdravstvenega stanja, bolezni ali smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci) in se lahko uveljavlja le ob predložitvi ustreznega potrdila. Višina in podrobnejši opis zavarovanja rizika odpovedi potovanja ter ostale podrobnosti so vam na voljo v poslovalnici agencije. Sporazum o odstopnini se lahko sklene samo ob potrditvi rezervacije. S programom se lahko posebej določi drugačna višina odstopnine oz. da odstopnina ni možna. Goste, ki se niso odločili za sklenitev zavarovanja rizika odpovedi, prijazno opozarjamo, da ob odpovedi potovanja lahko nastanejo visoki stroški. Višina je določena v splošnih pogojih organizatorja potovanja.

Odpoved potovanja mora potnik javiti agenciji takoj oz. v 24 urah od nastanka enega od vzrokov odpovedi ter najkasneje 2 uri pred odhodom na potovanja iz razloga, navedenega v prejšnjem odstavku. Kadar je razlog za odpoved potovanja tako poslabšanje zdravstvenega stanja potnika ali njegovega svojca (sorodstveno razmerje mora biti razvidno iz ustreznega dokumenta), ki potniku onemogoča potovanje, mora predložiti potrdilo osebnega zdravnika. Če potnik potovanja ne prične na dan, ki je določen kot začetek potovanja in potovanja najkasneje 2 uri pred odhodom ne odpove, nima pravice do uveljavljanja vračila vplačila na podlagi plačane odstopnine. Smatra se tudi, da potnik ni pričel potovanja oziroma da je odstopil od pogodbe, kadar potnika ne sprejme na prevoz prevoznik (letalski, ladijski, avtobusni in podobno) iz kakršnihkoli razlogov, ki so lahko varnostne ali regulativne narave, ne glede ali se je to zgodilo med potovanjem ali na pričetku potovanja. Potnik je v takem primeru odgovoren za vso povzročeno škodo in ne more uveljavljati nobenih vračil na podlagi plačane odstopnine. Pri turističnih aranžmajih, v katere ni vključen organiziran prevoz, potnik nima pravice do povračila vplačanega zneska na podlagi odpovednega rizika, če se na dan pričetka potovanja ne zglasi v nastanitvenem objektu. V primeru, ko v aranžma ni vključen organiziran prevoz, se kot začetek potovanja šteje ura, ko bi potnik lahko prevzel nastanitev (14.00). V drugih primerih dokumentirane višje sile, ki ne spadajo med dogodke, katere krije odstopnina in zaradi katerih potnik odpove potovanje oziroma odstopi od pogodbe, ima MIVAX pravico do povračila vseh svojih že nastalih stroškov, kakor tudi tistih, ki nastanejo s samo odpovedjo potovanja. Višja sila mora biti dokumentirana z veljavnimi uradnimi dokumenti in taka, da je pred sklenitvijo pogodbe ni bilo mogoče predvideti ali se ji izogniti. Zahtevka za uveljavitev odstopnine ni mogoče uveljavljati po datumu začetka potovanja ali počitnic, kakor tudi ne za čas neizkoriščenega dela potovanja ali počitnic.

 

10. ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI POTOVANJA

MIVAX si v skladu z veljavno zakonodajo pridržuje pravico do odpovedi potovanja ali do spremembe programa potovanja. MIVAX si pridržuje pravico do odpovedi potovanja, če se za potovanje ne prijavi potrebno, v programu ali pogodbi o potovanju, navedeno število potnikov. MIVAX potnika o odstopu od pogodbe obvesti v pogodbeno dogovorjenem roku, vendar najpozneje:

 • 20 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, daljših od 6 dni;
 • 7 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, ki trajajo od 2 do 6 dni;
 • 48 ur pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, krajših od 2 dni

Če v programu ali v pogodbi o potovanju ni drugače navedeno, je najmanjše število potnikov v določenem prevoznem sredstvu naslednje:

 • za potovanje z avtobusom – najmanj 40 potnikov po avtobusu;
 • za potovanje na rednih letalskih progah v Evropi - najmanj 25 potnikov v posamezni skupini;
 • za potovanje na medcelinskih letalskih progah - najmanj 15 potnikov v posamezni skupini;
 • za potovanje s posebnimi letali, vlaki ali hidrokrilnimi ladjami - najmanj 80 % zasedenosti le-teh.

V primerih, ko MIVAX izrecno pisno jamči odhod oziroma zagotavlja odhod, potovanja ne more odpovedati.

MIVAX si pridržuje pravico do popolnega ali delnega odstopa od pogodbe, če pred izvajanjem ali med izvajanjem programa nastopijo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče pričakovati, odstraniti ali se jim izogniti. Za MIVAX pa te okoliščine pomenijo utemeljen razlog, da pogodbe ne bi sklenil, če bi obstajale ob sklenitvi pogodbe. Pri turističnih aranžmajih ter ostalih turističnih storitvah, kjer je ustrezno vreme bistven pogoj za izpolnitev programa, se odstop od pogodbe zaradi slabega oziroma neustreznega vremena šteje kot odstop od pogodbe zaradi izrednih okoliščin. V tem primeru ima potnik pravico le do povrnitve vplačanega zneska ali do prenosa vplačanega zneska na drug termin. MIVAX lahko odpove pogodbo oziroma odstopi od pogodbe in zahteva povrnitev škode od potnika, ki neposredno krši določbe pogodbe, ki jo je sklenil z MIVAX-om, predvsem če se ugotovi, da je potnik namerno sporočil napačne podatke o številu potnikov ali njihovi starosti, oziroma je med potovanjem prišlo do sprememb, potnik pa o tem ni obvestil MIVAX-a. MIVAX si pridržuje pravico do spremembe dneva in časa odhoda oziroma do odpovedi potovanja zaradi spremembe letalskega voznega reda ali nastopa višje sile ter pravico do spremembe smeri potovanja, če se spremenijo pogoji za potovanje (nov vozni red, negotov položaj v državi, kjer je organiziran program, naravne nesreče ali drugi nepredvideni vzroki, na katere MIVAX ne more vplivati), brez posebne odškodnine in po veljavnih predpisih v potniškem prometu.

MIVAX ne more prevzeti odgovornosti za spremembe programa zaradi nastopa kakršnekoli višje sile med potekom programa. V teh primerih lahko potnikom zagotovi storitve v spremenjeni obliki, glede na obstoječe možnosti. V primeru, da MIVAX odpove potovanje, ima potnik pravico do celotnega povračila vplačane cene aranžmaja. MIVAX brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrne potrošniku vsa plačila razen stroškov zavarovanja rizika odpovedi, sklenjenega pri zavarovalnici. V primeru MIVAX-ove odpovedi potovanja potnik nima pravice do povračila stroškov vizuma, potrebnega za vstop v državo, kamor naj bi se potovalo, ali stroškov cepljenj, ki so bili s programom zahtevani. MIVAX o kakršnikoli naknadni spremembi programa potnika nemudoma obvesti. Če MIVAX oziroma drug organizator potovanj odstopi od pogodbe med njenim izpolnjevanjem, ima pravico do pravičnega plačila za dogovorjene storitve. MIVAX ne odgovarja za zamude letal, ladij ali vlakov, kakor tudi ne za spremembe programa, ki bi nastale kot posledica takšnih zamud. V primeru, da MIVAX zaradi izrednih okoliščin, ki jih ni mogel pričakovati, niti se jim izogniti ali jih odvrniti, na kraju samem ne more zagotoviti nastanitve potnikov v dogovorjenem objektu, lahko nastani potnike v objektu iste kategorije ali višje kategorije in samo v dogovorjenem kraju.

 

11. POTOVALNI DOKUMENTI in OSTALE POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik se je dolžan informirati o veljavnih predpisih o potnih listinah, vizumih, deviznih, carinskih in zdravstvenih predpisih. Potnik je dolžan skrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi svoje države, kakor tudi tiste, v katero ali skozi katero potuje. Potnik, ki se prijavlja za potovanje v tujino, mora imeti veljaven potni list ali drug ustrezen veljaven osebni dokument, s katerim lahko vstopi v posamezno državo. V primeru, da posamezne države pogojujejo vstop v državo z določeno časovno veljavnostjo potovalnega dokumenta pred iztekom veljavnosti na dan vstopa, je dolžan potnik na ta določila sam paziti in MIVAX za morebitne neprijetnosti ali prisilno prekinitev potovanja potnika iz tega naslova ne odgovarja. Potnik si je dolžan pred potovanjem oziroma do roka, ki je v programu določen, pridobiti vizume za države, v katere potuje in opraviti cepljenja, ki so za te države zahtevana. Če potnik teh obveznosti ne izpolni, ravna MIVAX po določilih o potnikovi odpovedi potovanja. V primeru, da potniku vizum ureja MIVAX, le-ta ne jamči za uspešnost pridobitve vizuma. Stroškov pridobitve ter vizumov MIVAX potniku ne vrača. MIVAX ne jamči za točnost informacij, pridobljenih od pristojnih veleposlaništev. V primeru zavrnitve vstopa v državo ali drugih ovir nosi vse stroške potnik sam. Posredovanje MIVAX-a pri pridobitvi vizuma ni všteto v ceni potovanja, ampak se plača posebej. Šteje se, da si potnik ureja vizum sam, kadar MIVAX-u ne dostavi za ureditev vizuma potrebnih dokumentov v roku, določenem v programu ali ponudbi. Zaradi zahtev v mednarodnem potniškem prometu (letalski, ladijski, avtobusni...) je potnik dolžan ob prijavi posredovati vse potrebne podatke o vseh udeležencih potovanja ali letovanja, ki jih prijavlja. Podatki se morajo v celoti natančno ujemati s podatki v uradnih dokumentih, ki so jih udeleženci potovanja dolžni v skladu s predpisi o prestopu državne meje in ustreznimi tujimi zakonodajnimi akti nositi s seboj. V primeru, da napačni podatki povzročijo zamudo, dodatne stroške ali prekinitev potovanja, odgovarja za vse nastale stroške zgolj potnik sam. Potnik je dolžan spoštovati hišni red v gostinskih in hotelskih objektih ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev. Če potnik ne upošteva svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsakršno odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Na potovanju se je potnik dolžan obnašati tako, da ne ogroža življenja ali zdravja svojih sopotnikov in ne ogroža samega poteka potovanja.

 

12. OBVESTILA PRED ODHODOM / POTOVANJEM

MIVAX potnikom obvestil pred potovanjem s klasično pošto ne pošilja, razen če v programu ni drugače določeno. Potniki prejmejo obvestilo pred potovanjem na svoj elektronski naslov (v primeru, da so ga podali ob prijavi), sicer pa obvestilo lahko prevzamejo na prijavnem mestu, kjer je dostopno najkasneje pet (5) do sedem (7) dni pred začetkom potovanja. MIVAX-ovim potnikom sta na voljo tudi elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript in telefonska številka 05 30 29 711, kjer lahko obvestilo tudi naročijo. Obvestila pred potovanjem za enodnevne izlete ter za vse aranžmaje v Sloveniji in Hrvaški z lastnim prevozom se ne pripravljajo, saj so vsi napotki navedeni v programu potovanja. V primeru, da potnik do tri (3) dni pred odhodom ne prejme obvestila na svoj elektronski naslov, je naprošen, da se obrne na prijavno mesto, oziroma ne zgoraj navedeni e-naslov in/ali telefon. Škodo, ki bi nastala, ker bi potnik podal nepopoln ali nepravilen naslov (klasični in/ali elektronski) za namen izpolnitve napotnice/vavčerja, pogodbe in/ali obvestila, nosi potnik. V kolikor se potnik ne zglasi za prevzem vavčerja, MIVAX ne odgovarja za morebitni NO SHOW (potnik se ni pravočasno pojavil na odhodnem mestu in se izleta/potovanja/počitnic ni udeležil).

 

13. ZDRAVSTVENI PREDPISI

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v določene države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, če ne bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. V primeru, da so v programu za potovanje navedena oziroma zahtevana določena cepljenja, si mora vsak potnik sam priskrbeti mednarodno potrdilo - rumeno knjižico, z vpisanimi opravljenimi cepljenji. MIVAX ne odgovarja za morebitne zaplete ali potnikovo prekinitev potovanja, zaradi potnikovega nespoštovanja zdravstvenih predpisov države, v katero vstopa, ali programa, na katerega se je prijavil, kakor tudi ne za stroške povezane s tem.

 

14. PRTLJAGA

Za prevoz prtljage ni odgovoren organizator, agent ali posrednik, ti ne odgovarjajo za uničeno ali izgubljeno prtljago, prav tako tudi ne za krajo prtljage in/oziroma drugih dragocenosti v hotelu. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika, hotel oziroma drugega neposrednega ponudnika storitve. Za prevoz posebne prtljage, kot je kolo, surf, golf oprema..., mora potnik prevozniku plačati doplačilo, in sicer običajno ob odhodu neposredno na letališču. V vsakem primeru je prevoz tovrstne prtljage obvezno najaviti že ob prijavi, letalski prevoznik pa si zaradi omejitve omejene kapacitete vseeno v vsakem primeru pridržuje pravico do zavrnitve prevoza tovrstne prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zaradi tega nastala, nosi potnik sam. Pri letalskem prevozu ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage (po določilih prevoznika), vsak dodatni kilogram pa doplača potnik sam na kraju samem, v ustrezni valuti oziroma po določilih letalskega prevoznika. Otroci do dveh let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba, na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa zadrži zase.

 

15. TOČNOST PREVOZNIKOV

MIVAX ne odgovarja za točnost prevozov v kopenskem, morskem in letalskem prometu, kadar se le-ta opravlja z javnimi prevoznimi sredstvi, na rednih ali izrednih potniških prevozih, plovbah ali poletih. Odgovornost prevoznikov je ustrezno določena v pogodbi med potnikom in prevoznikom, ki stopi v veljavo z uporabo prevoznega sredstva. MIVAX si pridržuje pravico do spremembe voznega reda, tipov letal, prevoznika in smeri poleta (vmesni postanki, leti preko drugega letališča ipd.), ki nastopijo zaradi različnih tehničnih in organizacijskih razlogov. Prav tako lahko pride do zamud, ki so največkrat posledica preobremenjenosti zračnega prostora, stavk in slabega vremena, nanje pa organizator nima vpliva. Spremembe iz prejšnjega odstavka pri paketnih potovalnih aranžmajih ne štejejo za spremembo programa potovanja, saj sta prvi in zadnji dan potovanja namenjena izključno prihodu in odhodu na destinacijo in z nje ter s tem povezanimi prevozi, ne pa tudi počitku. Potnik je dolžan 48 ur pred vrnitvijo pri predstavniku organizatorja preveriti uro povratka, razen če potuje v skupini z MIVAX-ovim vodnikom.

 

16. IZGUBA DOKUMENTOV

Če potnik med potovanjem izgubi dokumente ali so mu le-ti ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali za vrnitev v domovino, si potnik na lastne stroške priskrbi nove. Pri urejanju formalnosti v zvezi s tem se potnik lahko za nasvete in pomoč obrne na vodjo potovanja ali predstavnika organizatorja potovanja. V primeru, da mora potnik zaradi izgube ali kraje dokumentov prekiniti potovanje, ni upravičen do kakršnegakoli povračila vplačanega potovanja ali povrnitve stroškov.

 

17. INFORMACIJE

Informacije, ki jih potnik dobi na prijavnem mestu, MIVAX-a ne obvezujejo bolj kot navedbe v programu ali ponudbi. V primeru dvoma se vedno šteje za veljavno: pisna ponudba, pisna informacija ali pisna razlaga. Povprečna skrbnost stranke, ki svoje storitve naroča prek spleta ali telefonske prodaje in je torej vešča uporabe tovrstnih storitev, je, da si vse zanjo pomembne informacije pridobi sama prek spletnih strani nastanitvenega objekta ali počitniške destinacije. NAVODILA in POSEBNI POGOJI ter KORISTNE INFORMACIJE, ki so objavljeni v katalogih in/ali cenikih, veljajo za vse aranžmaje, tako za skupinske kot individualne odhode, za razpisane in posebej pripravljene programe, če ni v njih drugače navedeno, in rezervirane storitve, ter so sestavni del SPLOŠNIH POGOJEV. Fotografije, objavljene na internetu in v reklamnih materialih, so informativne narave, zato MIVAX ne jamči za popolnost ali verodostojnost podatkov ter videz, kadar tako jamstvo ni izrecno navedeno. Navedbe v vremenskih tabelah so večletno statistično povprečje in služijo zgolj kot orientacija potniku, zato MIVAX ne odgovarja v primeru neskladja teh podatkov z dejanskim stanjem.

 

18. KATEGORIZACIJE NASTANITVENIH OBJEKTOV in SPLOŠNO O HIŠNIH REDIH

Nastanitve v programih so označene v skladu z uradno nacionalno kategorizacijo v posameznih državah, veljavno v času izdaje programa, na katero organizator nima nikakršnega vpliva. Standardi turističnih ponudb med izbranimi cilji so različni in neprimerljivi. Pri tem je treba upoštevati, da merila kategorizacije v nekaterih turističnih destinacijah bistveno odstopajo od meril, ki veljajo v Republiki Sloveniji oziroma v večini zahodnoevropskih držav, zato se v teh državah priporoča rezervacija nastanitve višje kategorije. Hišni redi, prehrana, storitve, plaža kakor tudi ostala ponudba hotelov so pod nadzorom krajevnih turističnih organizacij. Tudi na te elemente organizator nima nikakršnega vpliva. Pri aranžmajih, označenih z “all inclusive”, je treba pozorno prebrati opis storitev v programu oziroma ponudbi, saj ne kaže enačiti vseh »all inclusive« ponudb. Če potnik pri rezervaciji ne doplača sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, lega - orientacija, določeno nadstropje), je nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v hotelu. Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev, organizator potovanja nima pri tem nobenega vpliva, potnikove želje lahko posreduje, ne more pa zagotoviti, da bodo le-te tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da le-ta navadno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je navadno manjša in ima slabšo lego. Pri nastanitvi v triposteljni sobi mora potnik upoštevati, da gre največkrat dejansko za dvoposteljno sobo s pomožnim ležiščem, pri čemer nastanitev tretje osebe ne ustreza standardu nastanitve drugih dveh oseb. Navadno gre za zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka normalni postelji in je primerna za otroke.

 

19. REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Potnik mora nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti grajati na kraju samem, vodji potovanja, MIVAX-ovemu predstavniku oziroma predstavniku organizatorja potovanja, ki organizira potnikov turistični aranžma, neposrednemu izvajalcu storitev oziroma pooblaščeni lokalni agenciji. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s tako opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode. MIVAX ne bo obravnaval reklamacije, ki ji potnik ni priložil zapisnika predstavnika organizatorja oziroma ponudnika storitve o reklamaciji, ki bo izkazoval, da pomanjkljivosti ni bilo mogoče reševati na kraju samem.
Pritožbeni postopek: Potnik takoj na kraju samem reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, v njegovi odsotnosti pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, MIVAX ne bo upošteval kasnejših zahtev za povrnitev škode ali znižanje cene potovanja. Če vzroka pritožbe ni možno odpraviti, potnik s predstavnikom sestavi pisno poročilo. Po vrnitvi s potovanja mora potnik v zakonskem roku, poslati pisno pritožbo s priporočeno pošto na naslov: Mivax d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica, ter priložiti dokaze, ki bodo dokazovali utemeljenost pritožbe (obvezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika ali ponudnika storitve, morebitne račune zaradi dodatnih stroškov ipd.). Organizator je dolžan prvič pisno odgovoriti potniku v 8 dneh po sprejemu pritožbe, dokončno pa v primernem roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve; oziroma, v času, ki je potreben, da pridobi informacije od tretjih oseb v skladu z 892. členom Obligacijskega zakonika. Dokler organizator ne izda odgovora na reklamacijski zahtevek potnika, se potnik odreka posredovanju pritožbe tretjim osebam in pristojnim institucijam ali dajanju informacij medijem in drugim javnostim. Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo možno odpraviti na kraju samem. V primeru reklamacije za potovanje, pri katerem MIVAX ni organizator potovanja, bo MIVAX pritožbo posredoval odgovornemu organizatorju potovanja in o rešitvi reklamacije potnika pisno obvestil. Tuji organizatorji imajo krajši čas za oddajo pritožb, in sicer 30 dni, zato mora potnik poslati reklamacijo v najkrajšem možnem času. Reklamacija mora biti podpisana, vloži pa jo lahko vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo reklamaciji, sicer MIVAX take reklamacije ne bo obravnaval. Prav tako MIVAX ne bo obravnaval reklamacij, ki ne bodo poslane na zgoraj navedeni naslov. Reklamacije so lahko poslane tudi preko elektronske pošte izključno na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript , vendar morajo vsebovati vse, kar morajo vsebovati reklamacije, ki so poslane po pošti. Reklamacija mora biti utemeljena. Potnik naj reklamaciji zato priloži ustrezne dokaze in/ali ustrezno potrdilo hotelirja, prevoznika oziroma druge ustrezne osebe o dejanskem stanju, na podlagi katerega potnik svoj zahtevek uveljavlja. Potnik ima pravico do odškodnine v višini realne vrednosti neizvedenih storitev. To določilo ne velja v primeru, da ima MIVAX pravico do odpovedi aranžmaja ali spremembe programa, skladno z določili teh splošnih pogojev in zakona. Omejitev odgovornosti velja za vsa potovanja, za katera je sklenjena pogodba o potovanju. Potnik ni upravičen do nadomestila izgubljenega dobička ter povračila nematerialne škode in stroškov, ki iz nje izvirajo. Agencija ne priznava nobenega izvajalca IRPS kot pristojnega za reševanje morebitnega spora glede potnikovih zahtevkov v zvezi s potovanjem.

V skladu s prvim odstavkom b57.f člena ZVPot se lahko največja odškodnina za povzročeno škodo zaradi neskladnosti s pogodbo omeji na trikratnik celotne cene turističnega paketa, razen za povrnitev škode za telesne poškodbe in za škodo, povzročeno namenoma ali iz malomarnosti. Potrošniki so upravičeni do vložitve zahtevka v skladu s tem zakonom in mednarodnimi konvencijami, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.

V primeru, da MIVAX nastopa zgolj v vlogi informatorja, mora potnik vse reklamacijske zahtevke uveljavljati na kraju samem pri dejanskem organizatorju dodatnega izleta, ogleda ipd. Brez pisne reklamacije MIVAX ne obravnava zahtevkov za znižanje cen ter odškodninskih in drugih zahtevkov.

 

20. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

MIVAX pridobljene osebne podatke o potnikih varuje skladno z vsemi predpisi na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov, ter je zavezan k najvišjim standardom zagotavljanja varstva posameznikovih pravic. MIVAX osebne podatke primarno obdeluje z namenom sklenitve oziroma izpolnjevanja pogodbe, lahko pa tudi za namene neposrednega trženja in obveščanja o ponudbi MIVAX-a ali njegovih partnerjev, raziskave trga, vodenja analiz poslovanja, segmentacije kupcev in statistične obdelave. Podatkov ne posreduje tretjim osebam, v kolikor za to ne obstaja z zakonom predvidena pravna podlaga. Osebni podatki se lahko obdelujejo na podlagi zakona, na podlagi pogodbenega razmerja, če gre za osebne podatke, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ali uveljavljanje pravic iz pogodbenega razmerja, zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali tretja oseba, je to potrebno za zaščito življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali druge fizične osebe in na podlagi izrecne privolitve posameznika za obdelavo osebnih podatkov dane skladno s predpisi s področja varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov. Soglasje, ki ga za obdelavo poda potnik, se lahko v vsakem trenutku spremeni, ali umakne v celoti. Vsak potnik lahko s svojimi soglasji upravlja s sporočilom na mail: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

Potnik ima najmanj naslednje pravice:

 • pravico do dostopa do podatkov;
 • pravico do popravka;
 • pravico do izbrisa (»pravica do pozabe«);
 • pravico do omejitve obdelave;
 • pravico do prenosljivosti podatkov;
 • pravico do ugovora.

Zahtevke v zvezi s pravicami potnikov na področju varovanja in prostega pretoka osebnih podatkov sprejema na elektronski naslov E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript , ali po pošti na naslov MIVAX d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4, 5000 Nova Gorica. Z namenom zagotavljanja kar se da visokega standarda varovanja osebnih podatkov potnikov, je MIVAX sprejel posebno Politiko varstva osebnih podatkov, ki je sestavni del Splošnih pogojev in navodil, ter je dostopna na: www.mivax.si  VARSTVO OSEBNIH PODAKTOV.

 

21. POSEBNA DOLOČILA ZAKONA O VARSTVU POTROŠNIKOV

MIVAX Izvlečki iz Zakona o varstvu potrošnikov (URADNI LIST RS. št. 98/2004-UPB2, 114/20126/2007, 86/2009, 78/2011, 38/2014, 19/2015, 55/2017ZKoIT, 31/2018 v nadaljevanju: ZVPot), ki se nanašajo na organizacijo turističnih aranžmajev.

Uporaba: ZVPot se nanaša izključno na potrošnike.

Obseg uporabe: ZVPot se nanaša izključno na paketne turistične aranžmaje in ne na druge turistične storitve.

 

Dogodek:

Rok:

Rok za obvestitev potnikov o odstopu od pogodbe zaradi premajhnega števila udeležencev

·     20 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, daljših od 6 dni;

·     7 dni pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, ki trajajo od 2 do 6 dni;

·     48 ur pred začetkom turističnega aranžmaja pri potovanjih, krajših od 2 dni

Dvig cene – le zaradi spremembe cene goriv, tarif, menjalnih tečajev

Obveščena stranka 20 dni pred odhodom, možnost odstopa s strani stranke, če je povečanje višje od 8% vrednosti aranžmaja

Rok za reklamacijo

2 leti od konca potovanja

Odgovor na reklamacijo

8 dni po prejemu reklamacije

Prenos pogodbe na tretjo osebo

V razumnem roku oz. vsaj 7 dni pred začetkom turističnega paketa 

 

22. KONČNE DOLOČBE

V vseh cenah iz ponudbe MIVAX-a je davek na dodano vrednost že vključen.

V primeru spora med strankami je pristojno sodišče v Novi Gorici. Ti splošni pogoji veljajo za vse pogodbe, sklenjene od dneva objave teh pogojev na spletni strani www.mivax.si in so v tiskani obliki vedno na voljo na prodajnem mestu.

 

 

Posebni pogoji in navodila

 

Ti posebni pogoji veljajo za določene posamezno naštete turistične aranžmaje (medcelinska potovanja, križarjenja, jezikovne šole v tujini, katalog Zima, katamaran, ponudbe za zaključene skupine ...) v tistem delu, ki se razlikuje od teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, drugače veljajo tudi za te aranžmaje splošni pogoji za turistične aranžmaje in navodila oziroma določilo v posameznem programu, če je tam drugače določeno.

 

I.     V PRIMERU NASTANITVE V APARTMAJIH

V primeru, da temelji želeni, naročeni in plačani turistični aranžma na nastanitvi v apartmajskih objektih oziroma posameznih apartmajih, je možen vstop v apartmaje po 16.00 uri na dan začetka posameznega aranžmaja. Zadnji dan posameznega aranžmaja je potrebno apartma zapustiti do 10.00 ure.II.   V PRIMERU POSAMEZNE PRIJAVE OB NASTANITVI V DVOPOSTELJNIH SOBAH

V primeru posamezne prijave za turistične aranžmaje ali potovanja lahko potnik glede na določilo drugega odstavka V. točke teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje, prepusti Mivax-u, da mu nudi pomoč pri iskanju sopotnika na istem turističnem aranžmaju, s katerim bo delil sobo oziroma je pripravljen z njim deliti sobo. Ne glede na omenjeno pa mora posamezno prijavljeni potnik ob prijavi plačati doplačilo za enoposteljno sobo, za primer, da Mivax takega potnika posamezno prijavljenemu potniku ni uspelo najti. V primeru, da se posamezno prijavljenemu potniku najde sopotnik v skladu s prvim odstavkom te točke, se takemu potniku vrne doplačilo za nastanitev v enoposteljni sobi oziroma se doplačilo obračuna pri končnem plačilu potovanja. V kolikor bi tak potnik in sopotnik (kot sta navedena v prejšnjih dveh odstavkih) med samim potekom potovanja ugotovila, da bi kljub vsemu želela biti vsak zase nastanjena v enoposteljni sobi, se jima to omogoči samo, če je to na kraju samem, glede na razpoložljivost kapacitet, možno. Stroški pa bremenijo vsakega od obeh potnikov do polovice.

 

III.  ZA ARANŽMAJE SMUČANJE

Pomanjkanje snega ni razlog, ki bi štel za višjo silo, zato Mivax ravna v primeru odpovedi potovanja s strani potnika zaradi pomanjkanja snega v skladu s splošnimi pogoji za primer potnikove odpovedi potovanja. Izrecno tudi navajamo, da je odstopnina v primeru najema apartmaja izključno za odpoved najema celotnega apartmaja in ne posameznih oseb.

 

IV. ZA KRIŽARJENJA

Posebni pogoji za križarjenja veljajo za vsa križarjenja in jih potnik prejme ob prijavi ter so na voljo kot posebna tiskana priloga.

 

V.   ZA ARANŽMAJE, KJER MIVAX NI ORGANIZATOR POTOVANJA

V primerih, da Mivax ni organizator potovanja, nastopa v vlogi posrednika. V teh primerih podaja prejete informacije od organizatorja potovanja potniku in mu pomaga pri prijavi na potovanje. Pogoji prijave, plačila prijavnine in dokončnega plačila (roki) ter morebitne odpovedi potovanja so v skladu z veljavnimi pogoji drugega organizatorja. Takšni programi so posebej označeni, ustrezna označba je podana tudi na potrdilu o potovanju. Šteje se, da Mivax prodaja tovrstne aranžmaje v tujem imenu in za tuj račun. Morebitno reklamacijo rešuje organizator potovanja.

 

VI. TELEFONSKA PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV

V primeru telefonske prodaje turističnih aranžmajev se pogodba šteje za sklenjeno:

 • s posredovanjem številke kreditne kartice,
 • v primeru dogovora o plačilu s položnico ali plačilu v poslovalnici pa s posredovanjem osebnih podatkov potnika in ostalih udeležencev.

Potnik je dolžan v tem primeru plačati naročeno storitev na podlagi številke rezervacije v roku 3 dni od izvedene prijave, razen če ni določen oziroma dogovorjen daljši oziroma krajši rok. V primeru, da potnik ne plača v tem roku, se šteje, da pogodba ni bila sklenjena. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in ponudbe tisti trenutek, ko je telefonsko naročil turistični aranžma.

 

VII.    PRODAJA TURISTIČNIH ARANŽMAJEV PREK INTERNETA

V primeru naročila oziroma prodaje turističnega aranžmaja prek interneta veljajo ti splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje ter ti posebni pogoji poslovanja in ponudba, objavljena na spletnem mestu Mivax-a. V primeru, da si določila teh splošnih pogojev in navodil za turistične aranžmaje in določila posebnih pogojev oziroma ponudbe, objavljene na spletnem mestu, nasprotujejo, veljajo določila, objavljena na spletnem mestu. Šteje se, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in navodil tisti trenutek, ko je naročil posamezno Mivax-ovo storitev prek spletnega mesta. Bistveni pogoj za veljavnost prijave je plačilo celotne storitve v roku 3 dni po posredovanju naročila oziroma prijave, razen če ni določen drugačen rok. V primeru, da v navedenem roku storitev ni plačana, se šteje, da ni bila nikoli naročena.

 

VIII.  POTOVANJE Z OTROKI

V posameznih primerih, določenih s posameznim programom turističnega aranžmaja, je lahko določeno, da imajo mladoletni otroci do starosti, določene s tem istim programom, ki potujejo v spremstvu dveh odraslih oseb, popuste na posamezne storitve iz sklopa celotnega turističnega aranžmaja ali na celotni turistični aranžma.

Pogoji in višina posameznega popusta so določeni v vsakem posameznem programu turističnega aranžmaja. Če v posameznem programu niso predvideni posebni popusti za mladoletne osebe, ki potujejo v spremstvu odraslih oseb, pomeni, da ta turistični aranžma ne predvideva tovrstnih posebnih popustov.
Vsak otrok, ne glede na starost in višino morebitnih popustov, mora biti naveden na potovalnem dokumentu in mora imeti veljavne dokumente, potrebne za morebiten vstop v tuje države, kamor potuje. V primeru, da otrok ni naveden na potovalnem dokumentu oziroma vavčerju za posamezni turistični aranžma, se šteje, da ta otrok nima pravice potovati v okviru tega turističnega aranžmaja.

 

IX.  POTOVANJA V ZADNJEM HIPU ali LAST MINUTE ARANŽMAJI

Potovanje v zadnjem hipu ali „last minute“ aranžma pomeni, da gre za zadnje proste turistične aranžmaje. Organizator ima občasno možnost nuditi tudi nekatere posebej označene nižje cenovne aranžmaje, pri katerih pa ime hotela ni nujno znano že ob sklenitvi pogodbe. To pomeni, da ime objekta še ni navedeno v pogodbi o potovanju. Pri teh aranžmajih organizator jamči za podatke, ki pa so navedeni v pogodbi in obsegajo najmanj: kategorijo objekta (po uradni nacionalni kategorizaciji), tip sobe, storitev v hotelu (nočitev, polpenzion, all inclusive ...) in kraj nastanitve. Pri teh aranžmajih se potnik seznani z imenom objekta nastanitve najkasneje ob prihodu na destinacijo.
Plačilo last minute aranžmajev se opravi v celoti ob rezervaciji.

 

X. LETALSKI PREVOZI Z NIZKOCENOVNIMI LETALSKIMI PREVOZNIKI

V primeru odpovedi leta s strani nizkocenovnega letalskega prevoznika gredo stroški vseh sprememb in morebitna naknadna doplačila (tudi po vrnitvi) v celoti v breme in na račun potnika. Mivax na to nima vpliva, niti ne prevzema nikakršne odgovornosti, če nizkocenovni prevoznik zaradi kakršnih koli okoliščin (objektivnih ali subjektivnih) odpove let in ne zagotovi nadomestnega leta, temveč spremeni datum odhoda ali vrne kupnino.

Za lete z nizkocenovnimi letalskimi prevozniki je natančno določena dovoljena teža (tako za ročno prtljago kot za prtljago, ki se odda ob prijavi za let), ki je vključena v ceno navedena v pogodbi in v obvestilu pred odhodom na potovanje in je odvisna od izbranega prevoznika.

V primeru, da potnik kupi zgolj letalsko vozovnico je na ponudbi posebej navedeno, ali je v ceni znesek prtljage zajet ali pa je za prtljago potrebno doplačilo. Hrana in pijača na letalu nista všteta v ceno, sedežni red na letalu praviloma ni vnaprej določen. Ob prijavi je treba navesti točna IME in PRIIMEK, tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s katerim bo potnik potoval (veljavna osebna izkaznica, kjer je ta dovolj ali potni list). Posamezni prevozniki zahtevajo tudi številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta, s katerim bo potnik potoval, ter potnikove rojstne podatke. Kakršnakoli naknadna sprememba navedenih podatkov, potrebnih za potovanje, ima za posledico dodatne stroške ali celo nakup nove vozovnice.

Pri rezervaciji letalskih kart si Mivax obračuna TSC po trenutno veljavnem ceniku.

 

XI. POTOVANJE Z AVTOBUSNIM PREVOZOM

SEDEŽNI RED

Na vseh razpisnih avtobusnih potovanjih organizator določi sedežni red v skladu z vrstnim redom prijave potnikov. Številka sedeža je lahko v posameznih avtobusih zelo različno pozicionirana. Nekateri avtobusi tudi nimajo oštevilčenih sedežev, zato potnike na avtobus razporedi organizatorjev vodnik. Sedežni red na avtobusu na potovanjih, ki so organizirani po Evropi z letalom, in na vseh medcelinskih potovanjih pa se določi le v primerih, ko je to možno in smiselno glede na velikost skupine, program in način izvedbe potovanja. Organizator si pridržuje pravico do spremembe sedežnega reda v primeru, ko zaradi manjšega števila prijavljenih potnikov združuje potnike, iz prvotno predvidenih dveh ali več avtobusov, na manjše število avtobusov.

 

XII. POTOVANJE MLADOLETNIH OSEB

Če je katerakoli od oseb, ki potuje v tujino v organizaciji Mivax-a v času izvedbe potovanja mlajša od 18 let, je dolžna prinesti s seboj na odhod pravilno izpolnjeno potrdilo oziroma izjavo, s katerim/o starši ali skrbniki mladoletne osebe soglašajo, da mladoletna oseba potuje v organizaciji Mivax-a na lastno odgovornost oziroma na odgovornost staršev ali skrbnikov. V primeru, da mladoletna oseba tega potrdila nima s seboj, se potovanja ne more udeležiti in si Mivax pridržuje pravico, da jo odslovi pred odhodom brez posebne odškodnine.

 

XIII. DARILNI BONI

V poslovalnici Mivax-a so vam na voljo darilni boni. Vsi darilni boni, kuponi in drugi boni so veljavni v obdobju od datuma izdaje, do datuma, ki je naveden na bonu, oz. kuponu. V kolikor ni navedeno drugače, lahko darilne bone in kupone do datuma veljavnosti unovčite v poslovalnici za nakup aranžmaja, kjer Mivax nastopa kot organizator ali posrednik počitnic ali potovanj. Storitve Mivax-a se lahko za znesek v višini, ki je naveden na darilnem bonu, uveljavijo le s predložitvijo bona. V primeru tatvine ali drugačne morebitne odtujitve darilnega bona za terjatev Mivax ne odgovarja. Bona ni mogoče zamenjati v nobenem primeru za gotovino.

 

 

  

 

Varstvo osebnih podatkov

 

V podjetju Mivax se zavedamo pomembnosti varstva osebnih podatkov, predvsem zato, ker jih uporabljamo za zagotavljanje ustreznejših storitev in informacij našim kupcem. Vsak osebni podatek (kot je podatek o uporabi spletne strani, ki ga povežemo s posameznikom) nam pove malo več o tem, kaj naše uporabnike zanima in nam omogoči, da jih ne obremenjujemo z vsebinami, za katere predvidevamo, da si jih ne želijo. Po drugi strani pa vsak osebni podatek pomeni tudi tveganje – vsi dobro poznamo primere, ko so podjetja neprimerno ravnala z osebnimi podatki, jih posredovala drugim podjetjem, po nesreči razkrila ali izgubila itd.

Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo, vam omogoča vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite.

 

Kaj so osebni podatki

Osebni podatki so kateri koli podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo, torej posameznika, na glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Primeroma naštevamo nekaj vrst osebnih podatkov: ime, e-poštni naslov, EMŠO, davčna številka, številka zdravstvenega zavarovanja, telefonska številka, registrska številka vozila, številka osebnega transakcijskega računa ipd.

Posebne vrste osebnih podatkov so podatki o posamezniku, ki razkrivajo njegovo rasno ali etnično poreklo, politično prepričanje, versko ali filozofsko prepričanje ali članstvo v sindikatu, in obdelava genetskih podatkov ali biometričnih podatkov za namene edinstvene identifikacije posameznika, podatkov v zvezi z zdravjem ali podatkov v zvezi s posameznikovo spolno usmerjenostjo, spolnim življenjem, podatki o obsodbah ipd.

Upravljavec osebnih podatkov je podjetje MIVAX d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4 – 5000 NOVA GORICA, davčna št. SI 39974499 (v nadaljevanju: Mivax).

 

Kje hranimo vaše osebne podatke in za koliko časa

Osebni podatki, ki jih pridobimo od vas na podlagi vašega izrecnega soglasja, so shranjeni v elektronski ali fizični zbirki osebnih podatkov (odvisno od oblike pridobljenega osebnega podatka). Zbirke so ustrezno tehnično zavarovane in dostop do njih imajo le pooblaščeni zaposleni v podjetju Mivax.

Osebni podatki, ki nam jih digitalno posredujete, se shranjujejo na strežnikih na sedežu podjetja, lahko pa tudi pri podjetjih, katerih orodja uporabljamo. Na primer, ponudnik orodja za e-poštno komunikacijo hrani podatke o naslovnikih. Podjetje Mivax sodeluje izključno z vodilnimi ponudniki takšnih orodij in pred vsakim sodelovanjem dogovorimo oz. zagotovimo, da ponudniki orodij nimajo nobene pravice dostopa do podatkov. Prav tako preverjamo, ali imajo ustrezno urejene mehanizme varovanja podatkov in zagotovila, da sami nikoli ne bodo uporabili nobenega podatka naših strank.

Zbrane osebne podatke hranimo do trenutka, ko nam sporočite, da ne soglašate več s hranjenjem in obdelavo osebnih podatkov oz. največ toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega se obdelujejo, ali da zadovoljimo zakonske zahteve.

 

Zbiranje, obdelava in uporaba osebnih podatkov

Vaše osebne podatke zbiramo, z njimi upravljamo in obdelujemo le za zakonsko določene namene ali na podlagi vašega izrecnega soglasja.

Osebni podatki, ki jih potrebujemo zaradi zakonsko (ali pogodbeno) določenih namenov, so na primer:

Podatki o nakupu in plačilu rezervacije (počitnice, potovanja, izleti, letalske karte, križarjenja)

Podatki o rezervaciji hotela - do poteka roka za pritožbo ali reklamacijo

Podatki o udeležbi v nagradni igri - do poteka nagradne igre

Osebni podatki, ki jih potrebujemo za druge namene, za katere je potrebno soglasje posameznika, so na primer:

IP-naslov odobritve uporabe piškotkov na spletni strani

Ime, priimek, e-poštni naslov ob prijavi na e-poštne novice

Analiza uporabe spletne strani za prikaz uporabniku prilagojenih spletnih vsebin

Podatki, zbrani s soglasjem, so v prvi vrsti namenjeni komunikaciji z vami in izboljšanju storitev. Z njimi poskušamo zagotoviti to, da npr.  da svetovnih popotnikov ne vabimo v počitniške prikolice na domači obali. Prav tako poskušamo ugotoviti, kateri deli naše ponudbe niso obiskani, ker morda niso dovolj vidni na spletni strani.

Vsekakor se zavezujemo, da vaših osebnih podatkov ne bomo posodili ali prodali tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve vašega izrecnega pisnega soglasja.

 

Katere vrste osebnih podatkov obdelujemo

V podjetju zbiramo in obdelujemo osebne podatke, ki jih potrebujemo zaradi izvajanja storitev ali jih določa zakon oz. sklenjena pogodba oz. tiste, za katere ste dali izrecno soglasje.

Taki osebni podatki so na primer:

ime in priimek

naslov

telefonska številka

elektronski naslov

starostna skupina

rojstni podatki

analiza uporabe spletnega mesta

analiza odziva na e-poštna sporočila

 

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico preklicati dano soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Prekličete lahko pravico za posamezen namen ali za vse namene obdelave osebnih podatkov, s katerimi ste soglašali.

Dano soglasje lahko prekličete: na koncu vsakega e-poštnega sporočila, ki ga prejmete od nas, v uporabniškem profilu, če ste na spletni strani prijavljeni, lahko pa nam tudi pišete ali se oglasite v naši poslovalnici.

Pisno izjavo za preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov pošljite na naslov: MIVAX d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4 – 5000 NOVA GORICA ali na elektronski naslov:  E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript  

V primeru preklica soglasja za zbiranje ali obdelavo osebnih podatkov bodo vsi zbrani osebni podatki, na katere se bo nanašala zahteva za izbris, izbrisani ali izvzeti iz samodejne obdelave.

Preklic soglasja za obdelavo osebnih podatkov ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov v zvezi z vami do vašega preklica ter uporabo teh osebnih podatkov za zakonsko določene namene.

 

Vaše pravice na področju varstva osebnih podatkov

Pravica do izbrisa/pozabe

Kadar koli imate pravico zahtevati, da upravljavec popravi oziroma dopolni netočne oziroma pomanjkljive osebne podatke v zvezi z vami. 

Kadar koli lahko zahtevate vpogled v podatke, ki jih je upravljavec o vas zbral, ali takojšen izbris svojih osebnih podatkov.

V primeru popravka, dopolnitve ali izbrisa osebnih podatkov vas moramo o popravku, dopolnitvi ali izbrisu brez odlašanja obvestiti.

Pravica do omejitve obdelave osebnih podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da omejimo obdelavo vaših osebnih podatkov v primeru njihove netočnosti, nezakonitosti, prenehanja namena obdelave ali vložitve ugovora.

Pravica do prenosljivosti vaših podatkov

Kadar koli imate pravico zahtevati, da vam posredujemo osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami.
Kadar koli imate pravico zahtevati, da osebne podatke, ki jih obdelujemo v zvezi z vami, posredujemo drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora

Vsaka uporaba vaših osebnih podatkov za namene informativnega ali promocijskega obveščanja zahteva vašo izrecno privolitev. V primeru, ko na podlagi privolitve prejemate informativne ali komercialne promocijske vsebine, lahko kadar koli pisno zahtevate prenehanje uporabe svojih podatkov v ta namen.

Pravica do dostopa do osebnih podatkov v zvezi z vami 

Kadar koli imate pravico dobiti potrditev, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in dostop do osebnih podatkov v zvezi z vami in naslednje informacije: namen obdelave podatkov, vrsto osebnih podatkov v zvezi z vami, uporabnike vaših osebnih podatkov, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov, vir osebnih podatkov.

 

Ogroženost varstva osebnih podatkov

Vsemu trudu varovanja podatkov navkljub popolne varnosti žal ni. Vedno obstaja možnost, da posebej zagrizen vdor v naše IT-sisteme ali nepredvidljiva napaka ogrozi varstvo vaših osebnih podatkov.

V primeru ogrozitve varstva vaših osebnih podatkov in v primeru, da bi bila ob tem izkazana verjetnost, da bi taka ogroženost varstva osebnih podatkov lahko povzročila veliko tveganje za vaše pravice in svoboščine, vas bomo o tem nemudoma obvestili.

V primeru ogroženosti varstva osebnih podatkov bomo brez nepotrebnega odlašanja, najkasneje pa v 72 urah po seznanitvi z ogroženostjo varstva vaših osebnih podatkov o njej obvestili pristojni organ.

 

Pravica do pritožbe

Pravico imate, da v primeru kršitve varstva osebnih podatkov zoper upravljavca vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu na naslov: Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana ali na:  E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript .

 

Pomembne informacije v zvezi z obdelavo vaših osebnih podatkov 

Zavezujemo se, da bomo vse zbrane podatke obdelovali zgolj v okviru naštetih namenov upravljanja oz. obdelave osebnih podatkov ter v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov ter drugo zadevno področno zakonodajo kot tudi skladno z Uredbo (EU) 2016/679 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov (GDPR).

Kakršno koli vprašanje, nejasnost ali uveljavljanje vaših pravic s področja osebnih podatkov naslovite na upravljavca na naslov:

MIVAX d.o.o., Ulica Tolminskih puntarjev 4 – 5000 NOVA GORICA 

 

 

Nova Gorica; 12.08.2019

   

MIVAX TURISTIČNA AGENCIJA & RENT A CAR d.o.o. NOVA GORICA

Ulica Tolminskih puntarjev 4 5000 NOVA GORICA – SLOVENIJA

TEL: +386-5-3029711, 3029722  FAX: +386-5-3334505   

mail: E-poštni naslov je zavarovan pred nezaželeno pošto, za ogled potrebujete Javascript    

www.mivax.si